บล็อก

.

BPA ย่อมาจาก bisphenol A. BPA เป็นสารเคมีอุตสาหกรรมที่ใช้ในการทำพลาสติกและเรซินบางชนิดตั้งแต่ปี 1960 BPA พบได้ในพลาสติกโพลีคาร์บอเนตและอีพอกซีเรซิน พลาสติกโพลีคาร์บอเนตมักใช้ในภาชนะที่เก็บอาหารและเครื่องดื่มเช่นขวดน้ำ

หมวดหมู่สินค้า