เรารับผิดชอบในการขาย หากคุณไม่พอใจในสินค้าที่ได้รับ สามารถคืนสินค้าได้ภายใน  7  วันของการจัดส่ง และเรายินดีคืนเงิน 100%  ให้บริการฟรี และใช้งานง่าย ผ่านบริการรับส่งพัสดุ
สามารถแลกเปลี่ยนสินค้าที่ซื้อทางออนไลน์ โดยคุณอาจต้องชำระค่าจัดส่งทางไปรษณีย์สำหรับการส่งคืน  เราจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับสินค้าที่คุณสั่งจากเรา

ที่แคร์เบบี้.คอม เราเสนอนโยบายคืนเงินหรือแลกเปลี่ยนได้ง่ายใน 7 วัน หากคุณไม่พอใจในสินค้า คุณสามารถแลกเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้

ในกรณีที่ไม่น่าเกิดขึ้น เช่น หากได้รับสินค้าที่เกิดเสียหาย ชำรุด หรือสินค้าที่จัดส่งแตกต่างจากที่คุณคาดไว้ คุณอาจส่งคืนสินค้าที่อยู่ในสภาพเดิมมาที่เรา เมื่อเราได้รับบรรจุภัณฑ์เดิม
พร้อมกับแท็กเดิม สำหรับการคืนเงินหรือแลกเปลี่ยนต้องทำภายใน 7 วัน นับจากวันที่สินค้าเหล่านี้ถูกจัดส่ง

 

สามารถคืนสินค้าได้หลายวิธีดังนี้

ติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าโทร 080 490 7290 การขอคืนหรือแลกเปลี่ยน เราจะจัดให้มีการรวบรวมสินค้าจากที่อยู่จัดส่ง ผ่านทางผู้จัดส่งและส่งคืนให้เรา และจะดำเนินการคืนสินค้าโดยการรับคืน
สินค้า ในสภาพที่ไม่ได้ใช้ ในบรรจุภัณฑ์เดิมพร้อมกับแท็ก   และใบแจ้งหนี้ต้นฉบับ หากไม่สามารถคืน / แลกเปลี่ยน / คืนเงินได้    เช่น กรณีที่ผู้ให้บริการจัดส่ง จะต้องมาพร้อมกับใบแจ้งหนี้
การขายเดิม ซึ่งจัดส่งพร้อมกับผลิตภัณฑ์ เราไม่สามารถรับเปลี่ยน หรือคืนสินค้า หากไม่ได้มาพร้อมกับใบแจ้งหนี้การขายเดิม ก่อนที่จะรับการส่งมอบสินค้าใดๆ  โปรดตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าบรรจุภัณฑ์นั้น ไม่ได้รับความเสียหาย หรือดัดแปลง หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพดี หรือบรรจุภัณฑ์มีการดัดแปลงเสียหายก่อนที่จะรับสินค้า กรุณาปฏิเสธที่จะรับพัสดุ และโทรติดต่อ
ฝ่ายบริการลูกค้าของเราที่เบอร์โทร 080 490 7290  หรือส่งอีเมลถึงเราที่ business@carebaby.com ซึ่งระบุหมายเลขอ้างอิงคำสั่งซื้อของคุณ เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่า
การส่งมอบทดแทน จะได้รับการจัดส่งถึงคุณโดยเร็วที่สุด

สินค้าส่งคืน / แลกเปลี่ยนที่ร้านแคร์เบบี้ :
ในกรณีที่มีการส่งคืนสินค้าใดๆ ที่จัดส่งถึงคุณในสภาพที่ชำรุด เราจะคืนเงินค่าจัดส่งที่เกี่ยวข้องกับรายการนั้นๆ หากเราไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ รายการเปลี่ยนจะถูกจัดส่ง
ถึงคุณโดยไม่มีค่าจัดส่งเพิ่มเติม  
สินค้าส่วนใหญ่สามารถส่งคืนได้ในร้านค้าของเรา เพื่อตรวจสอบว่ารายการใดไม่สามารถส่งคืนได้ในร้านของเรา โปรดโทรติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าของเราที่หมายเลข โทร 080 490 7290 
คุณสามารถเยี่ยมชมร้านค้าแคร์เบบี้ในประเทศไทย และส่งคืนสินค้าในสภาพที่ไม่ได้ใช้ พร้อมกับใบแจ้งหนี้การขายเดิม หากคุณส่งคืนสินค้าใดๆ ที่ซื้อบน แคร์เบบี้.คอม  ที่ร้าน แคร์เบบี้
ทุกแห่ง คุณจะได้รับใบลดหนี้จากแคร์เบบี้ เมื่อได้รับสินค้า ซึ่งอาจนำไปแลกกับการซื้อสินค้าจำนวนเท่ากันจากร้าน แคร์เบบี้ อื่นๆ ภายใน 3 เดือน
 
ส่งคืน / แลกเปลี่ยนผ่านการรวบรวมพัสดุภัณฑ์ :
หากคุณต้องการส่งคืน / แลกเปลี่ยนสินค้า    ผู้ให้บริการจัดส่งใน เวลาที่ทำการรวบรวมสินค้า คุณจะได้บิลซึ่งสามารถนำมาใช้อ้างอิง และโปรดเก็บสำเนาใบแจ้งหนี้การขาย สำหรับกาอ้างอิง
นี้ไว้ เพื่อส่งคืนสินค้า และใบแจ้งหนี้การขายเดิมให้แก่ผู้จัดส่ง   เราจะส่งใบแจ้งหนี้ต้นฉบับกลับไปให้คุณผ่านทางผู้จัดส่ง
 
หลังจากดำเนินการคำขอส่งคืน / แลกเปลี่ยนของคุณ    
การแลกเปลี่ยนสินค้าผ่านผู้ให้บริการจัดส่ง จะทำได้เฉพาะสินค้าที่มีราคาเท่ากันกับสินค้าที่ถูกส่งคืน โปรดระบุอย่างชัดเจนว่ารายการเปลี่ยนที่ร้องขอ และฝ่ายดูแลลูกค้าของเราจะตรวจสอบ
และยืนยันว่ารายการนั้นมีอยู่ในสต็อกและสามารถแลกเปลี่ยนได้หรือไม่
การคืนเงินใดๆ กับคำขอส่งคืนที่ให้การสนับสนุนลูกค้า  และรวบรวมโดยผู้จัดส่ง จากที่อยู่การจัดส่งที่จัดส่งสินค้าในขั้นต้น จะต้องดำเนินการเฉพาะเมื่อได้รับสินค้าในสภาพที่ไม่ได้ใช้   พร้อม
กับใบแจ้งหนี้การขายเดิม
หลังจากที่ แคร์เบบี้  ได้รับสินค้า และต้องได้รับการตรวจสอบการซื้อ และเงื่อนไขของสินค้า เราจะดำเนินการคืนเงิน / แลกเปลี่ยนภายใน 5 วันทำการ หลังจากได้รับสินค้า
การคืนเงิน : การชำระเงินที่เรียกเก็บจากบัตรเครดิตของผู้ถือบัตร  จะถูกโอนกลับไปยังบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรซึ่งใช้เพื่อชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อเดิม โปรดทราบว่าเราจะไม่รับผิดชอบ
ต่อความล่าช้า ในการให้เครดิตกับบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตร ตามที่ได้รับการจัดการโดยธนาคารผู้ออกบัตร