.นโยบายความเป็นส่วนตัว

แนะนำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
- บริษัท แคร์เบบี้ (ประเทศไทย) จำกัด เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างจริงจัง เรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรา

- ในการให้บริการหรือการเข้าถึง แคร์เบบี้.คอม (ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการใช้งาน) เราจะทำการรวบรวมข้อมูลรวมถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ

- นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีไว้เพื่อให้คุณทราบเกี่ยวกับวิธีการใช้งานประมวลผลและจัดการข้อมูลที่เรารวบรวมและรับในระหว่างการให้บริการหรือเข้าถึง แคร์เบบี้.คอม กับคุณลูกค้าของเรา เราจะรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตาม             นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น

- เป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้พร้อมกับประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เราอาจมอบให้ในบางโอกาสเมื่อเรารวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณเพื่อให้คุณตระหนักถึงวิธีการและเหตุผลที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

- ด้วยการคลิกหรือตรวจสอบ“ ลงทะเบียน”,“ ฉันเห็นด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ แคร์เบบี้.คอม หรือข้อความที่คล้ายกันที่มีอยู่ในหน้าลงทะเบียน แคร์เบบี้.คอม คุณยอมรับว่าคุณได้รับแจ้งและเข้าใจข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว      คุณได้ตกลงที่จะรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้และภายใต้ข้อกำหนดในที่นี้

- เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เราทำกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในอนาคตจะโพสต์ในหน้านี้และตามความเหมาะสมแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลเมื่อใดก็ตามที่คุณใช้บริการของเราต่อไปการเข้าถึง แคร์      เบบี้.คอม หรือการใช้บริการรวมถึง คำสั่งซื้อบน แคร์เบบี้.คอม จะถือว่าคุณรับทราบและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เราทำกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามที่แจ้งให้คุณทราบทางอีเมล โปรดตรวจสอบอีกครั้งเพื่อดูการอัปเดตหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

- นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้ร่วมกับประกาศอื่น ๆ ข้อสัญญาและข้อความยินยอมที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการรวบรวมการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเราและไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแทนที่พวกเขาเว้นแต่เราจะระบุไว้เป็นอย่าอื่น

- คุณสามารถเยี่ยมชม แคร์เบบี้.คอม และเรียกดูโดยไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนตัว อย่างไรก็ตามคุณจะต้องสมัครใช้งานบัญชีหากคุณต้องการใช้บริการ

- หากคุณมีความคิดเห็นคำแนะนำหรือข้อร้องเรียนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราผ่านหน้าติดต่อเรา
 
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากคุณ
- ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าจะบันทึกในรูปแบบวัสดุหรือไม่ก็ตามซึ่งข้อมูลประจำตัวของบุคคลนั้นชัดเจนหรือสามารถตรวจสอบได้อย่างสมเหตุสมผลและสมเหตุสมผลโดยองค์กรที่ถือครองข้อมูลหรือเมื่อรวบรวมข้อมูลอื่นโดยตรงแลแน่นอน ระบุตัวบุคคล
 
เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้จากคุณ:

- ข้อมูลเฉพาะ เช่นชื่อเพศและวันเดือนปีเกิดของคุณ

- ข้อมูลการติดต่อเช่น ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินที่อยู่จัดส่งที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์

- ข้อมูลบัญชีเช่นบัญชีธนาคารและรายละเอียดการชำระเงิน

- ข้อมูลการทำธุรกรรมเช่นรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินไปและกลับจากคุณและรายละเอียดอื่น ๆ ของผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณซื้อจากเรา
 
- ข้อมูลทางเทคนิคเช่นที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล(IP) ข้อมูลการเข้าสู่ระบบประเภทและรุ่นของเบราว์เซอร์การตั้งค่าโซนเวลาและสถานที่ประเภทปลั๊กอินของเบราว์เซอร์ระบบปฏิบัติการและ แคร์เบบี้.คอมและเทคโนโลยีอื่น ๆ ใช้เพื่อเข้าถึงแคร์เบบี้.คอม

- ข้อมูลโปรไฟล์เช่นชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านการซื้อหรือคำสั่งของคุณความสนใจการตั้งค่าข้อเสนอแนะและการตอบแบบสำรวจ

- ข้อมูลการใช้งานเช่นข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้แคร์เบบี้.คอม ผลิตภัณฑ์และบริการ และ

- ข้อมูลการตลาดและการสื่อสารเช่นการตั้งค่าของคุณในการรับการตลาดจากเราและบุคคลที่สามและการตั้งค่าการสื่อสารของคุณ
 
ในช่วงที่มีการใช้งานแคร์เบบี้.คอม และการให้บริการเราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณในสถานการณ์ต่อไปนี้:

- เมื่อคุณสร้างบัญชีกับเรา

- เมื่อคุณสมัครใช้บริการใด ๆ ของเราหรือซื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่มีอยู่ในแคร์เบบี้.คอม

- เมื่อคุณใช้คุณสมบัติหรือฟังก์ชั่นใด ๆ ที่มีอยู่ในแคร์เบบี้.คอม หรือบริการของเรา;

- เมื่อคุณสมัครรับข้อมูลสิ่งพิมพ์หรือการตลาดของเรา

- เมื่อคุณเข้าร่วมการแข่งขันการส่งเสริมการขายหรือการสำรวจ;
 
- เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณบนแคร์เบบี้.คอม ของเราหรือติดต่อกับเราผ่านทางบริการหรือแอปพลิเคชันภายนอกเช่น เฟสบุ๊ค หรือ กูเกิ้ล และ
 
- เมื่อคุณโต้ตอบกับเราออฟไลน์รวมถึงเมื่อคุณโต้ตอบกับตัวแทนบริการลูกค้าภายนอกของเรา
 
- คุณต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและไม่ทำให้เข้าใจผิดและคุณต้องปรับปรุงให้ทันสมัยและแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลง เรามีสิทธิ์ที่จะขอเอกสารเพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบลูกค้าของเรา
 
- เราจะสามารถรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้หากคุณสมัครใจส่งข้อมูลส่วนตัวให้เรา น่าเสียดายที่หากคุณเลือกที่จะไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวของคุณให้เราหรือเพิกถอนคำยินยอมของคุณต่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเราเราอาจไม่สามารถให้บริการหการเข้าถึงแคร์เบบี้.คอม
 
- คุณสามารถเข้าถึงและอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ส่งถึงเราได้ตลอดเวลาตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง
 
- หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามใด ๆ แก่เราคุณรับรองและรับประกันว่าคุณได้รับความยินยอมที่จำเป็นจากบุคคลที่สามนั้นเพื่อแบ่งปันและถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของเขา / เธอให้เราและเพื่อให้เรารวบรวมใช้และเปิดเผยว่า ข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

หากคุณสมัครใช้งานแคร์เบบี้.คอม โดยใช้บัญชีโซเชียลมีเดียของคุณหรือเชื่อมโยงบัญชี แคร์เบบี้.คอม ของคุณไปยังบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณหรือใช้คุณสมบัติโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ของ แคร์เบบี้.คอม เราอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คุณได้ให้ไว้กับคุณโดยสมัครใจ ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ตามนโยบายของผู้ให้บริการและเราจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 
การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากคุณอาจถูกใช้โดยเราหรือแบ่งปันกับหรือถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สาม (รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องผู้ให้บริการบุคคลที่สามและผู้ให้บริการของพวกเขาและ บริษัท ที่เกี่ยวข้องและผู้ขายบุคคลที่สาม) สำหรับบางส่วนหรือทั้งหมด วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:
 
- เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการหรือเข้าถึงแคร์เบบี้.คอม รวมถึงการตอบข้อซักถามข้อเสนอแนะข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทผ่านตัวแทนบริการลูกค้าภายนอกของเรา
 
- ในการดำเนินการคำสั่งซื้อที่คุณส่งผ่านแคร์เบบี้.คอม ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดยเราหรือผู้ขายบุคคลที่สาม
 
- การชำระเงินที่คุณทำผ่านแคร์เบบี้.คอม สำหรับผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะขายโดยเราหรือผู้ขายบุคคลที่สามจะถูกดำเนินการโดยตัวแทนของเรา
 
- ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อผ่านแคร์เบบี้.คอม ไม่ว่าจะขายโดยเราหรือผู้ขายบุคคลที่สาม เราอาจส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่สามเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้คุณ (ตัวอย่างเช่นผู้ให้บริการจัดส่งหรือซัพพลายเออร์ของเรา) ไม่ว่าเราขายผลิตภัณฑ์ผ่านแคร์เบบี้.คอม โดยเราหรือผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก
 
- หากต้องการอัพเดทคุณเกี่ยวกับการส่งมอบผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะขายผ่านแคร์เบบี้.คอม โดยเราหรือผู้ขายบุคคลที่สามและเพื่อการสนับสนุนลูกค้า
 
- เปรียบเทียบข้อมูลและตรวจสอบกับบุคคลที่สามเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความถูกต้อง
 
- เพื่อจัดการบัญชีของคุณ (ถ้ามี) กับเรา;
 
- ตรวจสอบและดำเนินธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินออนไลน์
 
- ตรวจสอบการดาวน์โหลดข้อมูลจากแคร์เบบี้.คอม
 
- เพื่อปรับปรุงเลย์เอาต์หรือเนื้อหาของหน้าของแพลตฟอร์มและปรับแต่งมันสำหรับผู้ใช้;
 
- ระบุผู้เยี่ยมชมบนแคร์เบบี้.คอม
 
- เพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลประชากรและพฤติกรรมของผู้ใช้
 
- เพื่อให้ข้อมูลที่เราคิดว่าคุณอาจพบว่ามีประโยชน์หรือที่คุณร้องขอจากเรารวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ขายหรือบุคคลที่สามหากคุณระบุว่าคุณไม่ได้คัดค้านการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้
 
- หากได้รับความยินยอมจากคุณตามกฎหมายที่บังคับใช้เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อส่งข้อมูลการตลาดหรือสื่อส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ขายหรือบุคคลที่สามเป็นครั้งคราว และ

- เราอาจดำเนินการกระบวนการตัดสินใจโดยอัตโนมัติตามวัตถุประสงค์เหล่านี้

- คุณสามารถยกเลิกการรับข้อมูลการตลาดได้ตลอดเวลาโดยใช้ฟังก์ชั่นการยกเลิกการสมัครภายในสื่อการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เราอาจใช้ข้อมูลติดต่อของคุณเพื่อส่งจดหมายข่าวจากเราและจาก บริษัท ที่เกี่ยวข้องของเรา

- ในกรณีพิเศษเราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเมื่อมีเหตุให้เชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันภัยคุกคามต่อชีวิตหรือสุขภาพหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมายหรือเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎบังคับ แลคำขอ
 
การถอนเงินจากความยินยอมและการลบหรือการไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

- คุณสามารถสื่อสารการถอนการยินยอมของคุณต่อการใช้งานต่อเนื่องหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ และในลักษณะที่ระบุไว้ข้างต้นได้ตลอดเวลาหรือขอให้ลบหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยการติดต่อข้อมูลของเรา เจ้าหน้าที่คุ้มครองโดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ด้านบน

- โปรดทราบว่าหากคุณสื่อสารการถอนการยินยอมของคุณต่อการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเราเพื่อวัตถุประสงค์และในลักษณะที่ระบุไว้ข้างต้นหรือร้องขอการลบหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเราอาจไม่อยู่ในตำแหน่ง เพื่อดำเนินการต่เพื่อให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราแก่คุณหรือดำเนินการตามสัญญาใด ๆ ที่เรามีกับคุณและเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เราไม่ดำเนินการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราต่อไปหรือดำเนินการตามสัญญากับคุณ สิทธิ์และการเยียวยาทางกฎหมายของเราถูกสงวนไว้อย่างชัดแจ้งในเหตุการณ์ดังกล่าว
 
อัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เป็นสิ่งสำคัญที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้แก่เรานั้นถูกต้อง คุณมีหน้าที่แจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือในกรณีที่คุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณไม่ถูกต้องไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ทำให้เข้าใจผิดหรือล้าสมัย คุณสามารถอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ทุกเวลาโดยเข้าไปที่บัญชีของคุณบนแคร์เบบี้.คอม หากคุณไม่สามารถอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านบัญชีของคุณคุณสามารถทำได้โดยติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราโดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ด้านบน

เราดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อแบ่งปันการอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามและ บริษัท ในเครือของเราซึ่งเราได้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณยังจำเป็นสำหรับจุดประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น
 
การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 
หากคุณต้องการขอข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรารวบรวมหรือสอบถามเกี่ยวกับวิธีการที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกนำไปใช้หรือเปิดเผยโดยเราภายในปีที่ผ่านมาโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราโดยใช้รายละเอียดการติดต่อ . เพื่อความสะดวกในการประมวลผลคำขอของคุณเราอาจจำเป็นต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคำขอของคุณ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการที่เหมาะสมสำหรับการดึงบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ถ้าเป็นเช่นนั้นเราจะแจ้งให้คุณทราบค่าธรรมเนียมก่อนที่จะดำเนินการตามคำขอของคุณ เราจะตอบคำขอของคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หากเราไม่สามารถตอบคำขอของคุณภายในยี่สิบเอ็ด (21) วันนับจากวันที่คุณร้องขอเราจะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หากเราไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ แก่คุณหรือทำการแก้ไขที่คุณร้องขอเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงสาเหตุที่เราไม่สามารถทำได้ (ยกเว้นในกรณีที่เราไม่จำเป็นต้องดำเนินการภายใต้การคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง) กฎหมาย)
 
ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึงการรวบรวมการใช้การเปิดเผยการคัดลอกการดัดแปลงการกำจัดหรือความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกันเราได้แนะนำมาตรการด้านการบริหารร่างกายและเทคนิคที่เหมาะสมเช่น:

- จำกัด การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่ต้องการการเข้าถึง;

- บำรุงรักษาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเพื่อป้องกันการเข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต

- การลบหรือลบล้างข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามมาตรฐานที่กำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้เมื่อไม่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจอีกต่อไป และ

- ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัส SSL 128 บิต (Secure Sockets Layer) เมื่อประมวลผลรายละเอียดทางการเงินของคุณ

- หากคุณเชื่อว่าแคร์เบบี้.คอม ละเมิดความเป็นส่วนตัวของคุณโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราโดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ abov
 
- คุณควรระวังว่าไม่มีวิธีการส่งผ่านอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ แม้ว่าจะไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ แต่เราพยายามปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลของคุณและกำลังตรวจสอบและปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของเราอย่างต่อเนื่อง
 
-รหัสผ่านของคุณเป็นกุญแจสู่บัญชีของคุณ. โปรดใช้ตัวเลขตัวอักษรและอักขระพิเศษและอย่าเปิดเผยรหัสผ่านแคร์เบบี้.คอม ของคุณกับใคร หากคุณแชร์รหัสผ่านกับผู้อื่นคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่ทำในชื่อบัญชีของคุณและผลที่ตามมา หากคุณสูญเสียการควบคุมรหัสผ่านคุณอาจสูญเสียการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ที่ส่งไปยังแคร์เบบี้.คอม คุณอาจถูกดำเนินการที่มีผลผูกพันตามกฎหมายในนามของคุณ ดังนั้นหากรหัสผ่านของคุณถูกบุกรุกด้วยเหตุผลใดก็ตามหรือหากคุณมีเหตุอันควรเชื่อว่ารหัสผ่านของคุณถูกบุกรุกคุณควรติดต่อเราทันทีและเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ คุณได้รับการเตือนให้ออกจากระบบบัญชีของคุณและปิดเบราว์เซอร์เมื่อคุณใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันเสร็จแล้ว
 
การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าที่กฎหมายกำหนดหรือที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล

เราจะยุติการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือลบวิธีการที่ข้อมูลสามารถเชื่อมโยงกับคุณได้ทันทีที่มีเหตุผลที่จะถือว่าการเก็บรักษาดังกล่าวไม่ได้ทำหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไปและไม่มี จำเป็นอีกต่อไปสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือธุรกิจ
 
เด็กและผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
แคร์เบบี้.คอม ไม่ได้ขายผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กที่ซื้อต่ำกว่า 20 ปีและไม่ได้ตั้งใจที่จะให้บริการใด ๆ หรือการใช้ แคร์เบบี้.คอม กับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เราไม่ได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีอย่างรู้เท่าทัน

หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปีคุณสามารถใช้เว็บไซต์ของเราได้เฉพาะกับการมีส่วนร่วมของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง

การรวบรวมข้อมูลคอมพิวเตอร์

- เราหรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของเราอาจใช้คุกกี้เว็บบีคอนและเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกันเพื่อจัดเก็บข้อมูลเพื่อช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นเร็วขึ้นปลอดภัยขึ้นและเป็นส่วนตัวมากขึ้นเมื่อคุณใช้บริการหรือเข้าใช้แคร์เบบี้.คอม
 
- เมื่อคุณเยี่ยมชมแคร์เบบี้.คอม ผ่านคอมพิวเตอร์อุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ บริษัท ของเราจะบันทึกข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของคุณส่งโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่คุณเยี่ยมชมแคร์เบบี้.คอม ข้อมูลนี้อาจรวมถึง:
- ที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ;

- บราวน์เซอร์ ประเภท;

- เว็บเพจที่คุณเยี่ยมชมก่อนที่คุณจะมาที่แคร์เบบี้.คอม ของเรา

- หน้าภายในแพลตฟอร์มที่คุณเยี่ยมชม; และ

- เวลาที่ใช้ในหน้ารายการและข้อมูลที่ค้นหาในแคร์เบบี้.คอม เวลาการเข้าถึงและวันที่และสถิติอื่น ๆ

- ข้อมูลนี้ถูกรวบรวมเพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อช่วยเราปรับปรุงเว็บไซต์ของเรารวมถึงบริการและผลิตภัณฑ์ที่เรามีให้

- คุ๊กกี้ เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็ก (โดยทั่วไปประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข) อยู่ในหน่วยความจำของเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมแคร์เบบี้.คอม หรือดูข้อความ พวกเขาอนุญาตให้เรารับรู้อุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ที่เฉพาะเจาะจงและช่วยให้เราปรับแต่งเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจที่คุณต้องการได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและทำให้บริการและ แคร์เบบี้.คอม สะดวกและเป็นประโยชน์กับคุณมากขึ้น

- คุณสามารถจัดการและลบคุกกี้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้งานให้ไปที่เนื้อหาช่วยเหลือของเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ

เว็บบีคอนเป็นภาพกราฟิกขนาดเล็กที่อาจรวมอยู่ในบริการของเราและ แคร์เบบี้.คอม พวกเขาอนุญาตให้เรานับจำนวนผู้ใช้ที่ดูหน้าเว็บเหล่านี้เพื่อให้เราสามารถเข้าใจการตั้งค่าและความสนใจของคุณได้ดียิ่งขึ้น
 
แคร์เบบี้.คอม สิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

- คุณรับทราบและยอมรับว่าแคร์เบบี้.คอม มีสิทธิ์ที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังกฎหมายระเบียบข้อบังคับรัฐบาลภาษีการบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานอื่น ๆ หรือเจ้าของสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องหากแคร์เบบี้.คอม มีเหตุผลอันสมควรที่จะเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลของ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความจำเป็นเพื่อจุดประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อผูกพันข้อกำหนดหรือข้อตกลงใด ๆ ไม่ว่าจะด้วยความสมัครใจหรือได้รับคำสั่งอันเป็นผลมาจากความร่วมมือกับคำสั่งการสอบสวนและ / หรือการร้องขอใด ๆ ตามขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตไว้คุณตกลงที่จะไม่ดำเนินการใด ๆ และ / หรือสละสิทธิ์ของคุณในการดำเนินการใด ๆ กับแคร์เบบี้.คอม สำหรับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในสถานการณ์เหล่านี้

ไซต์ของบุคคลที่สาม
แคร์เบบี้.คอมอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่ดำเนินการโดยบุคคลอื่นเช่นพันธมิตรธุรกิจร้านค้าหรือเกตเวย์การชำระเงิน เราจะไม่รับผิดชอบต่อแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลอื่นเหล่านี้ คุณควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้นเพื่อพิจารณาว่าพวกเขาจะจัดการกับข้อมูลที่รวบรวมจากคุณอย่างไร

โดย : ฝ่ายการบริการลูกค้า
อีเมล: Business@carebaby.com
วันที่มีผลบังคับใช้ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้คือสิงหาคม 2019

โปรโมชั่น

เปลโยก

฿ 1,049

฿ 899

เปลโยก

฿ 1,149

฿ 999

เปลโยก

฿ 1,199

฿ 999

เปลโยก

฿ 1,399

฿ 1,199

เปลโยก

฿ 1,299

฿ 1,099

เปลโยก

฿ 1,499

฿ 1,299