ชั้นแบ่งนมผง

SKU :

colors

แบรนด์ : ปั้ปปู็

Share

เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของเด็ก

คำเตือน :

- โปรดเก็บให้ห่างจากมือเด็ก

- ถ้าหากเกิดการชำรุด โปรดทิ้ง หรือทำลาย

- ผลิตภัณฑ์นี้ยังไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อ ถ้าไม่ผ่านการฆ่าเชื้ออาจเป็นอันตรายต่อลูกน้อยของคุณได้

- ควรอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่

- ควรตรวจสอบอุณหภูมิของอาหารเสมอ ก่อนการป้อนอาหารให้ลูกน้อย

- โปรดอ่านคำแนะนำอย่างละเอียดก่อนการใช้งาน และเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นี้อย่างปลอดภัย