เงื่อนไขการใช้งาน

หน้านี้ระบุข้อตกลงและเงื่อนไข ในกรณีที่คุณใช้เว็บไซต์นี้ โปรดอ่านหน้านี้อย่างละเอียด หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการที่ระบุไว้ อย่าใช้เว็บไซต์ การเรียกดู เยี่ยมชม หรือเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์นี้ คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่าง

ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง คุณควรเยี่ยมชมหน้านี้อย่างต่อเนื่่อง เพื่อทบทวนข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์และบริการ

แคร์เบบี้.คอม เเนะนำให้ชำระเงินที่ช่องทางชำระเงินของ แคร์เบบี้.คอม ตามยอดรวมที่กำหนดไว้ในสัญญาการขายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แคร์เบบี้.คอม จะจัดเตรียมสินค้าตามที่ระบุไว้ในอีเมลยืนยันการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่จัดส่งตามที่คุณต้องการ

บัญชีผู้ใช้
หากคุณเลือกที่จะสร้างบัญชีกับ แคร์เบบี้.คอม คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริงถูกต้องเป็นปัจจุบันและครบถ้วนเท่านั้น คุณตกลงยอมรับความรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีหรือรหัสผ่านของคุณหากมีและคุณจะไม่ขายโอนหรือกำหนดบัญชีของคุณหรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้งาน คุณมีความรับผิดชอบในการรักษาความลับของชื่อผู้ใช้และ / หรือรหัสผ่านที่คุณอาจมอบหมายให้หรือถูกเลือกเพื่อให้ผู้อื่นไม่สามารถเข้าถึงส่วนที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านของสมาชิกโดยใช้บัญชีของคุณและ / หรือข้อมูลประจำตัว แคร์เบบี้.คอม ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลพินิจของตนเอง แต่เพียงผู้เดียวและโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อยกเลิกบัญชีของคุณและ / หรือเพื่อ จำกัด การเข้าถึงของคุณทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามรวมถึง แต่ไม่ จำกัด ระยะเวลา

โปรโมชั่น
แคร์เบบี้.คอม อาจเสนอโปรโมชั่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตามระยะเวลาที่กำหนด คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่บังคับใช้เมื่อเข้าร่วมในโปรโมชันเหล่านี้ แคร์เบบี้.คอม อาจออกบัตรของขวัญที่สามารถแลกซื้อสินค้าออนไลน์ได้ การยอมรับบัตรกำนัลหมายความว่าคุณได้ยอมรับเงื่อนไขการใช้งานแล้ว แคร์เบบี้.คอม ขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศบัตรกำนัลที่ใช้ในทางที่ผิด มันจะยังคงใช้ดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจเกี่ยวกับบัตรของขวัญเหล่านี้

ข้อจำกัดการรับผิดชอบ
เว็บไซต์นี้ให้บริการโดย แคร์เบบี้.คอม บนพื้นฐาน "ตามจริง" วัสดุอาจมีข้อผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดในการพิมพ์ แคร์เบบี้.คอม ไม่ได้เป็นตัวแทนเกี่ยวกับความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความสมบูรณ์ หรือความตรงต่อเวลาของเนื้อหา หรือผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้เว็บไซต์และเนื้อหา การใช้เว็บไซต์และเนื้อหาเป็นความเสี่ยงของคุณเอง มีการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา แคร์เบบี้.คอม ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะทำงานโดยปราศจากข้อผิดพลาดหรือเว็บไซต์นี้และเซิร์ฟเวอร์ไม่มีไวรัสคอมพิวเตอร์และสินค้าอันตรายอื่น ๆ หากการใช้งานเว็บไซต์หรือวัสดุของคุณส่งผลให้ต้องการบริการหรือเปลี่ยนอุปกรณ์หรือข้อมูล แคร์เบบี้.คอม จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเหล่านั้น

เว็บไซต์และเนื้อหามีให้ตาม "ตามเกณฑ์" โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ แคร์เบบี้.คอม และซัพพลายเออร์ของตนตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดรวมถึงการรับประกันในเชิงพาณิชย์การไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามและการรับประกันความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ แคร์เบบี้.คอม และซัพพลายเออร์ไม่รับประกันเกี่ยวกับความถูกต้องความน่าเชื่อถือความสมบูรณ์หรือความตรงต่อเวลาของเนื้อหาบริการข้อความซอฟต์แวร์กราฟิกและลิงก์

ในขอบเขตที่รายการวัสดุข้อกำหนดใด ๆ สำหรับอายุที่เหมาะสมของสินค้าที่เสนอขายบนเว็บไซต์นี้ข้อกำหนดดังกล่าวทั้งหมดจัดทำโดยผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้าดังกล่าวตามกฎหมายที่บังคับตามประกาศของข้อมูลดังกล่าวและไม่อยู่ภายใต้การตรวจสอบหรือทดสอบ โดย แคร์เบบี้.คอม. แคร์เบบี้.คอม จะไม่รับผิดชอบต่อผู้ซื้อหรือผู้ใช้ปลายทางของสินค้าดังกล่าวสำหรับการสูญเสีย ความเสียหาย หรือความรับผิดใด ๆ ที่เกิดจากการพึ่งพาข้อกำหนดสำหรับอายุที่เหมาะสมของสินค้าที่เสนอขายบนเว็บไซต์นี้ แคร์เบบี้.คอม ได้รับการแนะนำไม่ว่าจะมีการสูญเสียความเสียหายหรือความรับผิดใด ๆ หรือไม่ก็ตาม

ความรับผิดของ แคร์เบบี้.คอม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ สำหรับการเรียกร้องภายใต้ข้อตกลงนี้ไม่ว่าจะเกิดจากการละเมิดสัญญา (รวมถึงการละเมิดการรับประกัน) หรือการละเมิด (รวมถึงความประมาทและความรับผิดอย่างเข้มงวด) ในกรณีใด ๆ ถึง แคร์เบบี้.คอม ภายใต้ข้อตกลงนี้
การป้องกัน
โดยการใช้เว็บไซต์นี้คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายปกป้องและระงับ แคร์เบบี้.คอม ที่ไม่เป็นอันตรายจากการเรียกร้องความต้องการสาเหตุการกระทำการตัดสินความเสียหายการสูญเสียหนี้สินและค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายในการป้องกัน (รวมถึง ทนายความที่สมเหตุสมผลและค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายอื่น ๆ ) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ: (1) คุณละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้หรือกฎหมายกฎหรือข้อบังคับใด ๆ ; (2) การอ้างสิทธิ์ที่อิงจากการใช้เนื้อหาใด ๆ ของคุณบนเว็บไซต์นี้ หรือ (3) เนื้อหาใด ๆ ที่คุณอัพโหลดหรือผ่านคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังเว็บไซต์นี้หรือส่งให้คุณทาง แคร์เบบี้.คอม คุณจะร่วมมืออย่างเต็มที่และมีเหตุผลตามที่ แคร์เบบี้.คอม ต้องการเพื่อป้องกันการเรียกร้องใด ๆ แคร์เบบี้.คอม ขอสงวนสิทธิ์ในการรับการป้องกันและควบคุมเฉพาะเรื่องใด ๆ ที่อาจมีการชดใช้ค่าเสียหายจากคุณและคุณจะไม่ได้รับการชดใช้ใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก แคร์เบบี้.คอม

กฎหมายที่บังคับใช้และเขตอำนาจศาล
ข้อตกลงนี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย

บัญชีรายชื่อ

ในฐานะผู้ใช้คุณต้องรับผิดชอบต่อการสื่อสารของคุณเองและรับผิดชอบผลที่ตามมาจากการโพสต์ คุณต้องไม่ทำสิ่งต่อไปนี้: โพสต์เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์เว้นแต่ว่าคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ให้โพสต์ โพสต์เนื้อหาที่เปิดเผยความลับทางการค้าเว้นแต่ว่าคุณเป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของ โพสต์เนื้อหาที่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของผู้อื่นหรือสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิ์ในการเผยแพร่ของผู้อื่น โพสต์เนื้อหาที่ลามกอนาจารใส่ร้ายข่มขู่คุกคามล่วงละเมิดแสดงความเกลียดชังหรือทำให้ผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ๆ โพสต์ภาพทางเพศที่โจ่งแจ้ง; โพสต์โฆษณาหรือการเชิญชวนของธุรกิจ โพสต์จดหมายลูกโซ่หรือแผนการปิรามิด; หรือปลอมตัวเป็นบุคคลอื่น
แคร์เบบี้.คอม ไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันความจริงความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของการสื่อสารใด ๆ ที่โพสต์โดยผู้ใช้รายอื่นหรือรับรองความคิดเห็นที่แสดงโดยผู้ใช้ คุณรับทราบว่าการพึ่งพาเนื้อหาที่โพสต์โดยผู้ใช้รายอื่นจะเป็นความเสี่ยงของคุณเอง แคร์เบบี้.คอม ไม่คัดกรองการสื่อสารล่วงหน้าและจะไม่รับผิดชอบในการคัดกรองหรือตรวจสอบเนื้อหาที่โพสต์โดยผู้ใช้ หากได้รับแจ้งจากผู้ใช้งานการสื่อสารที่ถูกกล่าวหาว่าไม่สอดคล้องกับข้อตกลงนี้ วันเบบี้เวิล.คอม อาจสอบสวนข้อกล่าวหาและพิจารณาด้วยความสุจริตใจและดุลยพินิจของตนว่าจะลบหรือขอให้ลบการสื่อสาร แคร์เบบี้.คอม ไม่มีส่วนรับผิดชอบหรือความรับผิดชอบต่อผู้ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการไม่ปฏิบัติตามกิจกรรมดังกล่าว แคร์เบบี้.คอม ขอสงวนสิทธิ์ในการขับไล่ผู้ใช้และป้องกันการเข้าถึงเว็บไซต์ของพวกเขาต่อไปสำหรับการละเมิดข้อตกลงนี้หรือกฎหมายและสิทธิ์ในการลบการสื่อสารที่ไม่เหมาะสมผิดกฎหมายหรือก่อกวน เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ เว็บไซต์มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม ลิงค์เหล่านี้มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณเท่านั้นและไม่เป็นการรับรองโดย แคร์เบบี้.คอม ของเนื้อหาในเว็บไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวแคร์เบบี้.คอมจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์บุคคลที่สามที่เชื่อมโยงและไม่ได้ทำการรับรองใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาหรือความถูกต้องของเนื้อหาในเว็บไซต์บุคคลที่สามดังกล่าว หากคุณตัดสินใจเข้าถึงเว็บไซต์บุคคลที่สามที่เชื่อมโยงคุณต้องยอมรับความเสี่ยงเอง การอนุญาตสำหรับการเชื่อมโยงเว็บ หากคุณเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ แคร์เบบี้.คอม คุณสามารถเชื่อมโยงไปยังหน้าแรกได้เท่านั้นและลิงค์นั้นต้องเป็นข้อความธรรมดาเว้นแต่จะได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจาก แคร์เบบี้.คอม ลิงค์ใด ๆ ดังกล่าวจะต้องไม่สร้างความเสียหายเจือจางหรือทำให้เสื่อมเสียความนิยมที่เกี่ยวข้องกับ แคร์เบบี้.คอม และ / หรือทรัพย์สินทางปัญญา แคร์เบบี้.คอม ใด ๆ และลิงก์นั้นอาจไม่สร้างลักษณะที่ผิดที่เว็บไซต์หรือองค์กรของคุณได้รับการสนับสนุนรับรองโดย บริษัท ในเครือหรือเกี่ยวข้อง กับ แคร์เบบี้.คอม และคุณอาจไม่ "วางกรอบ" แคร์เบบี้.คอม คุณไม่สามารถเชื่อมโยงไปยังแคร์เบบี้.คอม จากเว็บไซต์ใด ๆ ที่ผิดกฎหมายไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมหรือลามกอนาจารที่ส่งเสริมความรุนแรงหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสมตามดุลยพินิจของ แคร์เบบี้.คอม แคร์เบบี้.คอม ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวในการยุติการเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ใด ๆ หากต้องการขออนุญาตวางลิงก์จากเว็บไซต์ของคุณไปยังเว็บไซต์ แคร์เบบี้.คอม โปรดติดต่อเรา การแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขแคร์เบบี้.คอม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาของผลิตภัณฑ์และข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรโมชั่น

เปลโยก

฿ 1,049

฿ 899

เปลโยก

฿ 1,149

฿ 999

เปลโยก

฿ 1,199

฿ 999

เปลโยก

฿ 1,399

฿ 1,199

เปลโยก

฿ 1,299

฿ 1,099

เปลโยก

฿ 1,499

฿ 1,299