ช้อนป้อนอาหารเหลว

คุณสมบัติสินค้า:

SKU :

colors

แบรนด์ : ปั้ปปู็

Share

คำเตือน :

  - ก่อนการใช้งานควรแช่ในน้ำต้มเดือดนาน 3 นาที ( ห้ามใช้กับไมโครเวฟ )

  - ควรทำความสะอาด และ ฆ่าเชื้อ ทั้งก่อน และหลังการใช้งาน

  - ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่