ชั้นแบ่งนมผง

คุณสมบัติสินค้า:

SKU :

colors

แบรนด์ : ปั้ปปู็

Share

เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของเด็ก คำเตือน :

  - โปรดเก็บให้ห่างจากมือเด็ก ถ้าหากอุปกรณ์เปลี่ยนสภาพโปรดทิ้ง หรือทำลาย

  - ผลิตภัณฑ์นี้ยังไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ ควรทำการฆ่าเชื้อก่อนใช้งาน เพื่อไม่เป็นอันตรายต่อลูกน้อยของคุณ

  - ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

  - ควรตรวจสอบอุณหภูมิของอาหาร ก่อนการป้อนอาหารลูกน้อย

  - โปรดอ่านคำแนะนำของอาหารเสมอก่อนการใช้งาน และควรเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นี้อย่างปลอดภัย